Τα Νέα μας


 • EduCardia meeting in Barcelona
  EduCardia meeting in Barcelona

  The 2nd in-person meeting of the EduCardia project took place on the 1st and 2nd of December 2022 in Barcelona, hosted by the University of Barcelona (UB). All the project partners, coming from Greece, Spain, Cyprus and Romania, met together and made joint efforts to keep EduCardia’s schedule on track. Given that we are close…


 • Το EduCardia συμμετέχει στο 8ο συνέδριο ENSEC για την Κοινωνική και Συναισθηματική Μάθηση και τη Θετική Εξέλιξη
  Το EduCardia συμμετέχει στο 8ο συνέδριο ENSEC για την Κοινωνική και Συναισθηματική Μάθηση και τη Θετική Εξέλιξη

  Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε ότι σήμερα παρουσιάσαμε τη μεθοδολογία του EduCardia στο 8ο συνέδριο ENSEC για την Κοινωνική και Συναισθηματική Μάθηση και τη Θετική Εξέλιξη. Παρουσιάσαμε τη βασισμένη σε ΤΠΕ τεχνολογίες μεθοδολογία του έργου για την αξιολόγηση και τη βελτίωση των κοινωνικο-συναισθηματικών δεξιοτήτων των μαθητών.


 • Πρώτη δια ζώσης συνάντηση EduCardia
  Πρώτη δια ζώσης συνάντηση EduCardia

  Το Erasmus+ έργο EduCardia άρχισε επίσημα στις 28 Φεβρουάριου 2022 με την υπογραφή της σχετικής συμφωνίας. Συντονιστικό Ίδρυμα είναι το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Εταίροι στο Έργο είναι το Παιδαγωγικού Ινστιτούτο Κύπρου, το Πανεπιστήμιο της Βαρκελώνης, το Πανεπιστήμιο Stefan cel Mare din Suceava της Ρουμανίας και το Red Internacional de Educación Emocional y Bienestar (RIEEB) στην…


Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν αποτελεί έγκριση του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις των συγγραφέων, και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν (Αριθ. Έργου 2021-1-EL01-KA220-SCH-000032806).