Η ανάπτυξη των συναισθημάτων πρέπει να βρίσκεται στο επίκεντρο της εκπαίδευσης

Η ομάδα του EduCardia

Δραστηριότητες Συναισθηματικής Εκπαίδευσης


Το αποθετήριο δραστηριοτήτων ΕduCardia SEL φιλοξενεί ένα σύνολο δραστηριοτήτων που μπορούν να εφαρμοστούν στα σχολεία για την προώθηση της ανάπτυξης των κοινωνικών και συναισθηματικών δεξιοτήτων των μαθητών.

Οι δραστηριότητες απευθύνονται σε διάφορες ηλικιακές ομάδες μαθητών τόσο της πρωτοβάθμιας όσο και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Οι δραστηριότητες SEL έχουν σχεδιαστεί με βάση τις βασικές κοινωνικές και συναισθηματικές δεξιότητες σύμφωνα με το μοντέλο Συναισθηματικής Νοημοσύνης (EI) EmoSocio.

Μέσω του αποθετηρίου, μπορείτε εύκολα να πλοηγηθείτε στις δραστηριοτήτες, να επιλέξετε αυτές που ταιριάζουν καλύτερα στις ανάγκες των μαθητών της τάξης σας και να τις εφαρμόσετε. Διατίθεται ένα σύνολο φίλτρων για τη διευκόλυνση της επιλογής των δραστηριοτήτων. Όλες οι δραστηριότητες SEL μπορούν να αναζητηθούν με βάση διάφορα κριτήρια όπως η γλώσσα, η ηλικία, οι δεξιότητες που καλλιεργούνται κ.λπ. Οι δραστηριότητες έχουν σχεδιαστεί για να μπορούν να εφαρμοστούν σε τάξεις με φυσική παρουσία ή διαδικτυακά.

Σε περίπτωση που ένας δάσκαλος έχει υπόψη του περαιτέρω δραστηριότητες που θα μπορούσαν να κοινοποιηθούν με ανοιχτή πρόσβαση εντός του αποθετηρίου, υπάρχει η επιλογή να δημιουργήσει έναν λογαριασμό και να ανεβάσει το σχετικό υλικό στο αποθετήριο. Για τους συνδεδεμένους χρήστες υποστηρίζεται επίσης η αξιολόγηση των δραστηριοτήτων.

Το περιεχόμενο είναι προς το παρόν διαθέσιμο στα αγγλικά, ωστόσο σύντομα θα μεταφραστεί και θα διατεθεί επίσης στα Ισπανικά, Ελληνικά και Ρουμανικά.

Ο στόχος είναι να παρασχεθεί στην εκπαιδευτική κοινότητα ένα αποθετήριο ανοιχτής πρόσβασης με επιστημονικά έγκυρες δραστηριότητες SEL που μπορούν να υιοθετηθούν από οποιοδήποτε ενδιαφερόμενο σχολείο / εκπαιδευτικές κοινότητα.

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν αποτελεί έγκριση του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις των συγγραφέων, και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν (Αριθ. Έργου 2021-1-EL01-KA220-SCH-000032806).