Σχετικές Δημοσιεύσεις


EduCardia: an ICT-Enabled Methodology for Assessment and Improvement of Socioemotional Competencies of Students Based on In-Person and Online Activities
Eleni Fotopoulou, Anastasios Zafeiropoulos, Èlia López Cassà, Adina Colomeischi, Christina Papasolomontos, Rafael Bisquerra, Maria Papamichael, Athina Thanou, Symeon Papavassiliou
European Network for Social and Emotional Competence (8th ENSEC)
Collective Emotional Intelligence and Group Dynamics Interplay: Can It Be Tangible and Measurable?
Eleni Fotopoulou, Anastasios Zafeiropoulos, Èlia Lopez Cassà, Isaac Muro Guiu, Symeon Papavassiliou (2021)
IEEE Access 10, 951-967
EmoSocio: an open access Sociometry-enriched Emotional Intelligence model
Eleni Fotopoulou, Anastasios Zafeiropoulos, Symeon Papavassiliou (2021)
Current Research in Behavioral Sciences, 100015
Assessing students’ social and emotional competencies through graph analysis of emotionally-enriched sociograms
Eleni Fotopoulou, Anastasios Zafeiropoulos, Isaac Muro Guiu, Michalis Feidakis, Thanasis Daradoumis, Symeon Papavassiliou (2021)
Intelligent Systems and Learning Data Analytics in Online Education
An interactive recommender system based on reinforcement learning for improving emotional competences in educational groups
Eleni Fotopoulou, Anastasios Zafeiropoulos, Michalis Feidakis, Dimitrios Metafas, Symeon Papavassiliou (2020)
International Conference on Intelligent Tutoring Systems, 248-258
Improving social cohesion in educational environments based on a sociometric-oriented emotional intervention approach
Eleni Fotopoulou, Anastasios Zafeiropoulos, Albert Alegre (2019)
Education Sciences 9 (1), 24

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν αποτελεί έγκριση του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις των συγγραφέων, και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν (Αριθ. Έργου 2021-1-EL01-KA220-SCH-000032806).