plasează educația emoțională în centrul educației

Consorțiul Educardia

Material de instruire a profesorilor


Materialul EduCardia de instruire a profesorilor include definirea, proiectarea și documentarea materialului de sprijinire a specializării profesorilor în Inteligența Emoțională, cu accent deosebit pe promovarea educației emoționale în sălile de clasă. Materialul furnizat va include informații detaliate despre modelul EmoSocio, linii directoare despre cum să utilizați setul de instrumente digital EduCardia și despre cum să aplicați activitățile EduCardia SEL în sala de clasă. Materialul va fi în diverse formate, inclusiv prezentări, documentație detaliată în formatul unui manual, videoclipuri și ateliere on-line, unde profesorii vor fi instruiți înainte de aplicarea activităților SEL la grupurile țintă selectate.

Obiectivul este, pe de o parte, de a oferi instruire cadrelor didactice care vor fi angajați în procesele de evaluare în cadrul EduCardia, precum și de a face disponibil în mod deschis materialul produs pentru a fi adoptat de orice parte interesată. Materialul de instruire SEL pentru profesori va fi conceput și organizat pe baza scalelor Modelului EmoSocio.

Sprijinul Comisiei Europene pentru producerea acestei publicații nu constituie o aprobare a conținutului, care reflectă doar opiniile autorilor, iar Comisia nu poate fi făcută responsabilă pentru nicio utilizare a informațiilor conținute în aceasta. (Proiect nr. 2021-1-EL01-KA220-SCH-000032806).