Consorțiul nostru


EduCardia este alcătuită dintr-un consorțiu cu cinci parteneri din patru țări din Europa (Grecia, Spania, Cipru, România). Consorțiul are o structură interdisciplinară, deoarece combină expertiza în domeniile științelor educației, psihologiei, inteligenței emoționale, analizei rețelelor sociale și tehnologiilor informației și comunicațiilor (TIC).

Echipa Universității Naționale Tehnice din Atena

NTUA lucrează la dezvoltarea diferitelor soluții TIC care ajută la abordarea provocărilor legate de științele sociale. Una dintre aceste activități se referă la dezvoltarea de modele și instrumente TIC care urmăresc măsurarea constructelor de inteligență emoțională, precum și a asista la măsurarea evoluției acestor constructe.

Echipa Universității Barcelona

GROP este un grup de cercetare de la Facultatea de Educație a Universității din Barcelona (UB). Principala linie de cercetare este educația emoțională, care urmărește să dezvolte un cadru teoretic și să conceapă programe de educație emoțională pentru diverși destinatari, cu scopul de a spori dezvoltarea abilităților emoționale, precum și numeroase și diverse cercetări și publicații de mare impact pe aceste direcții. GROP are o vastă experiență în dezvoltarea formării cadrelor didactice, proiectarea, implementarea și evaluarea programelor educaționale emoționale în centre, precum și în instituțiile de cercetare de la nivel local, regional și național.

Echipa Red Internacional de Educación Emocional y Bienestar

RIEEB (Red Internacional de Educación Emocional y Bienestar) este o rețea internațională de educație și stare de bine emoțională. Scopul său este de a disemina educația emoțională. RIEEB promovează proiecte cu material de instruire pentru profesori și profesioniști care includ cursuri de formare în educație emoțională și cercetări actuale privind implementarea educației emoționale.

Echipa Universitatii Stefan cel Mare

Facultatea de Științe ale Educației din USV are expertiză în dezvoltarea programelor de formare a profesorilor în cooperare cu instituții de învățământ și cercetare de la nivel local, regional și național. Este oferit un program de studii de master pentru profesori și personal educațional care dezvoltă o perspectivă de promovare a stării de bine și a sănătății mintale în școli prin formarea profesorilor. Departamentul oferă cursuri continue pentru profesori în domeniul educației emoționale, educației părinților, comunicării școlare și relațiilor școlare. EduCardia răspunde nevoilor facultății de a dezvolta programe de formare de înaltă calitate pentru ca studenții să-și dezvolte abilitățile emoționale, iar personalul implicat este calificat și dornic să urmărească toate obiectivele proiectului. USV va participa la toate etapele proiectului și va contribui la cea mai bună implementare a acestuia.

Echipa Institutului Pedagogic din Cipru

CPI desfășoară o serie de programe de dezvoltare profesională în fiecare an, inclusiv traininguri centralizate la scară largă și programe în școală (www.pi.ac.cy). A dezvoltat structuri și procese care permit implementarea programelor sale cu eficiență în colaborare cu departamentele Ministerului Educației, sindicatele cadrelor didactice și alți factori interesați. În același timp, CPI dezvoltă medii online, instrumente digitale și conținut pentru a sprijini profesorii și dezvoltarea lor profesională.

Sprijinul Comisiei Europene pentru producerea acestei publicații nu constituie o aprobare a conținutului, care reflectă doar opiniile autorilor, iar Comisia nu poate fi făcută responsabilă pentru nicio utilizare a informațiilor conținute în aceasta. (Proiect nr. 2021-1-EL01-KA220-SCH-000032806).