A educa mintea fără a educa inima nu este educație

Aristotel

Modelul EmoSocio IE


Încă un model EI?

În ultimii treizeci de ani au fost alocate eforturi semnificative pentru definirea și măsurarea constructului Inteligenței Emoționale (IE). Au fost produse mai multe teorii și modele IE pentru a sprijini procesele de evaluare psihologică. Cu toate acestea, sunt identificate bariere în adoptarea și exploatarea lor pe scară largă de către profesioniștii din domeniul de științelor sociale. Absența unui format structurat comun pentru a reprezenta conceptele în modelele IE a dus la lipsa de claritate și consecvență, împiedicând în același timp compararea, validarea și procesele extinse de evaluare. Furnizarea accesului deschis la astfel de modele și instrumente de măsurare nu a fost promovată până acum, considerată totuși crucială pentru adoptarea lor pe scară largă. În plus, includerea indicilor din domeniul sociometriei poate facilita modelarea participativă de către oamenii de știință multidisciplinari în timpul dezvoltării programelor de formare socială și emoțională. Pentru a aborda aceste provocări, propunem modelul Inteligenței Emoționale EmoSocio.

Modelul EmoSocio IE

EmoSocio este un model de tip acces deschis al Inteligenței Emoționale, construit pe o comparație și o sinteză detaliată a principalelor constructe reprezentate în modelele IE larg acceptate și îmbogățit cu indici sociometrici la nivel individual și de grup. EmoSocio este conceptualizat într-un format îmbogățit semantic sub forma unei ontologii. Ambiția noastră este de a oferi un model de IE cu acces deschis care să poată fi utilizat de oamenii de știință multidisciplinari pentru a evalua procesele de evaluare psihologică și pentru a dezvolta intervenții pentru a ajuta la consolidarea competențelor interpersonale și intrapersonale.

Cum să obțineți Inventare EmoSocio

Inventarele EmoSocio sunt disponibile în Instrumentul EmoSociograms, care utilizează direct datele importate pentru a genera rapoarte valoroase la nivel individual și de grup.

Sprijinul Comisiei Europene pentru producerea acestei publicații nu constituie o aprobare a conținutului, care reflectă doar opiniile autorilor, iar Comisia nu poate fi făcută responsabilă pentru nicio utilizare a informațiilor conținute în aceasta. (Proiect nr. 2021-1-EL01-KA220-SCH-000032806).