plasează educația emoțională în centrul educației

Consorțiul Educardia

Activități de antrenament emoțional


Manualul EduCardia al activităților SEL va conține descrierea setului de activități SEL cu indicații adecvate pentri materialul disponibil pe activitate (de exemplu, resurse textuale, material audiovizual, imagini, resurse web). Toate materialele colectate vor fi puse la dispoziție și servite printr-un depozit digital. Activitățile EduCardia SEL se vor baza pe modelul EmoSocio facilitând formarea tuturor competențelor emoționale specificate la nivel individual și de grup. Activitățile vor fi concepute pentru a fi aplicabile în sălile de clasă online sau în format fizic. Toate activitățile SEL vor fi puse la dispoziție într-un depozit cu acces deschis și vor putea fi căutate pe baza diverselor criterii, cum ar fi limba, vârsta, competențele pe care le abordează etc. Obiectivul este de a oferi comunității educaționale un depozit de tip acces deschis cu informații științifice, activități SEL valide, care pot fi adoptate de orice parte interesată în cadrul școlilor și comunităților educaționale.

Sprijinul Comisiei Europene pentru producerea acestei publicații nu constituie o aprobare a conținutului, care reflectă doar opiniile autorilor, iar Comisia nu poate fi făcută responsabilă pentru nicio utilizare a informațiilor conținute în aceasta. (Proiect nr. 2021-1-EL01-KA220-SCH-000032806).