Πρώτη δια ζώσης συνάντηση EduCardia

Το Erasmus+ έργο EduCardia άρχισε επίσημα στις 28 Φεβρουάριου 2022 με την υπογραφή της σχετικής συμφωνίας. Συντονιστικό Ίδρυμα είναι το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Εταίροι στο Έργο είναι το Παιδαγωγικού Ινστιτούτο Κύπρου, το Πανεπιστήμιο της Βαρκελώνης, το Πανεπιστήμιο Stefan cel Mare din Suceava της Ρουμανίας και το Red Internacional de Educación Emocional y Bienestar (RIEEB) στην Ισπανία. Σκοπός του Έργου είναι η ανάπτυξη μίας μεθόδου για την αξιολόγηση και τη βελτίωση των κοινωνικών και συναισθηματικών δεξιοτήτων των μαθητών της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Λόγω των μέτρων κατά της πανδημίας του COVID-19, η εναρκτήρια συνάντηση πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά στις 12 Απριλίου 2022 Η πρώτη δια ζώσης συνάντηση του Έργου πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα στις 16 και 17 Ιουνίου 2022.

Το Έργο EduCardia θα ολοκληρωθεί σε τρία χρόνια και θα παράξει συγκεκριμένα αποτελέσματα που περιλαμβάνουν τις προδιαγραφές της μεθόδου αξιολόγησης του EduCardia (Αποτέλεσμα 1), την παρουσίαση του μοντέλου EmoSocio Συναισθηματικής Νοημοσύνης (ΣΝ) συμπεριλαμβανομένου των προδιαγραφών του, το σύνολο των ερωτήσεων και των προδιαγραφών της οντολογίας (Αποτέλεσμα 2), την ανάπτυξη του εκπαιδευτικού υλικού ΚΣΜ για τους εκπαιδευτικούς (Αποτέλεσμα 3), ένα σύνολο από ΚΣΜ δραστηριότητες που μπορούν να γίνουν είτε δια ζώσης ή εξ αποστάσεως και είναι προσβάσιμες μέσω ενός ψηφιακού αποθετηρίου (Αποτέλεσμα 4), την έκδοση ενός ανοικτού κώδικα ψυχομετρικού εργαλείου (EmoSociograms) με την αντίστοιχη τεκμηρίωσή του (Αποτέλεσμα 5) και την παραγωγή ενός συνόλου αποτελεσμάτων και καλών πρακτικών που προέκυψαν από την εφαρμογή της αξιολόγησης σε σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Αποτέλεσμα 6).

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν αποτελεί έγκριση του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις των συγγραφέων, και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν (Αριθ. Έργου 2021-1-EL01-KA220-SCH-000032806).