Η πρώτη διαδικτυακή συνάντηση του EduCardia

Η πρώτη συνάντηση μέσα στα πλαίσια του EduCardia πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά στις 12 Απριλίου του 2022. Είμαστε χαρούμενοι που αποτελούμε μία διεπιστημονική ομάδα με εξειδίκευση και εμπειρία σε διαφορετικούς τομείς. Ορίσαμε χρονοδιάγραμμα των εργασιών και με ανυπομονησία ξεκινάμε να δουλεύουμε τα παραδοτέα του EduCardia.

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν αποτελεί έγκριση του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις των συγγραφέων, και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν (Αριθ. Έργου 2021-1-EL01-KA220-SCH-000032806).